خوش آمدید

قهرمانی تیم فوتبال کلاونگاه در لیگ وحدت غرب بخش بلده

اسامی تیم فوتبال کلاونگاه

1.اسماعیل تورانی
2مصطفی ملایی 
3.سعید رحمانی
4.محمد توکلی 
5.محسن توکلی
6.سجاد توکلی
7.رضا ملایی
8.امین رمضانی
9.محمد فرزادی
10.عباس توکلی
11.مجید توکلی
12.قدرت رحمانی

13.ابوالفضل رحمانی
14.محمد رحمانی
15.محمد تقی توکلی
16.احسان تورانی
17.حامد توکلی
18.حمیدرضا توکلی
19.محمد حسین تورانی
20.وحید توکلی

سرپرست آقای مهندس مهدی تورانی

 

اخبار تکمیلی در ادامه مطلب .... 


 

 

 

 

 کپی
لینک اشتراک گذاری