خوش آمدید

ده میلیاردو سیصدو نوزده میلیون ریال درامد کارخانه سرب کلاونگا در سال 89تصویر بالا امار خالص درامد #شرکت_دماوند سال 89-88 در معادن مختلفی که پیمانکاری انها را بر عهده دارد و کارخانه و #معدن_سرب #کلاونگا(دونا) یک از آنهاست
باید به چند نکته توجه کنیم
اول اینکه این اعداد و ارقام توسط خود شرکت اعلام شده و قطعا مبالغ واقعی نبوده و باید بیشتر از اینها باشد.........دوم اینکه سال88-89 با وجود خرابی پی در پی دستگاههای مستهلک کارخانه اوج ورشکستگی کارخانه بوده این مبالغ تا سال 92 به 2میلیارد و پانصد میلیون تومان هم رسیده
و سومین  نکته و  جالب ترین ان در بین این همه معادن که در اختیار شرکت دماوند است بیشترین درامد کارخانه و معدن سرب کلاونگا دارد اما هیچ مبلغی  سالیانه از شرکت به محل پرداخت نمیشود  در صورتی که همین شرکت در معادن دیگر مانند پوکه که چندین برابر آلودگی کمتر دارد مبالغ قابل توجهی در سال به روستای همجوار معدن پرداخت می کنند(مقایسه مبلغ درامد پوکه با سرب)
واقعا ازین مبالغ هنگفت  فقط الودگی و مریضی و کشته شدن عزیزانمان نصیب ما شد؟
به امید پیروزی
 
#کمپین_مخالفان_معدن_و_کارخانه_سرب_دونا

عیمان


 کپی
لینک اشتراک گذاری